Cùng trải nghiệm,rèn luyện ,Cắm trại một cách tốt nhất tại hồ Inawashiro.

Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự đặt trước bao gồm các nhóm ,đoàn thể của trường học,câu lạc bộ thể thao,công ty để tổ chức lớp học bồi dưỡng ,rèn luyện từ khắp nơi trên cả nước .Ngoài ra,vì hồ nằm trước khách sạn mà bạn ở và có một vị trí độc đáo,đặc biệt hơn là được bao quanh bởi thiên nhiên nên bạn có thể sử dụng nó dưới nhiều hình thức khác nhau như huấn luyện âm nhạc,học thêm ,học bồi dưỡng vv...trên bãi biển.

Movie